Actelis XR239 EFM Repeater

Actelis XR239 on EFM-liityntäverkon suorituskykyä parantava toistin. XR239 tehostaa yhteysnopeuksia 98% keskittimen ja päätelaitteiden välisestä etäisyydestä. Toistimella voidaan kahdentaa joko yhteyden kantama tai nopeus. Toistin ei tarvitse paikallista sähköä vaan laitteelle voidaan syöttää virtaa kuparikaapelointia pitkin tehonsyöttöyksiköstä. Actelis-toistimet ovat täysin standardin mukaisia ja niitä voidaan käyttää mihin tahansa EFM-liityntäverkkoon.  

EFM-toistin XR239

Actelis XR239 EFM Repeater

Toistimella voidaan kasvattaa etäisyyttä keskuksen ja asiakaspään välillä jopa 30 kilometriin asti. 

Xr239 pystyy regeneroimaan signaalia 8-kertaisesti keskuslaitteen ja päätelaitteen välissä. 

EFMplus-tekniikan antama 13Mbit/s:n nopeus kupariparia kohden kantaa noin kilometrin. Kilometrin kohdalla voidaan sijoittaa toistin, joka tarjoaa saman yhteysnopeuden vielä toisella lisäkilometrillä. 

Vastaavasti, noin kolmen kilometrin etäisyydellä saavutetaan 5 Mbit/s:n yhteysnopeudet kupariparia kohden. Sijoittamalla toistimen kolmen kilometrin kohdassa, voidaan kasvattaa etäisyyttä kuuteen kilometriin samaa yhteysnopeutta säilyttäen. 

Kahdeksaa kupariparia käyttäen voidaan toteuttaa 45 Mbit/s:n nopeus noin 15 kilometrin matkalla. 

Toistimia voidaan linkittää yhteensä 8 yksikköä peräkkäin. 1-4 toistimen kytkemiseen sijoitetaan PFU-8-tehonsyöttöyksikkö keskuksen päähän. Kun myös asiakaspäähän asennetaan toinen PFU-8 -yksikkö voidaan kytkeä 1-4 toistinta lisää. Yhteys kantaa silloin jopa yli 40 kilometriä. 

Tehonsyöttöyksikkö PFU-8

Actelis PFU-8 Power Feeding Unit 

PFU-8 laitetta käytetään toistimen tehosyöttöön. Keskukseen sijoitettava yksikkö toimittaa kerralla tehoa neljälle (4)  toistimelle (kaksi paria toistinta kohden) tai kahdeksalle (8) jos käytössä on vain yksi cu-pari toistinta kohden. 

Lisäämällä PFU-8 yksikkö myös linkin päähän, voidaan toimittaa tehoa jopa kahdeksalle (8) toistimelle ja yhdeksälle (9) jännevälille. 

PFU8:ssa on UL- ja NEBS 3-tason hyväksynnät ja laite täyttää tiukat turvallisuus- ja ympäristösäädöt. 

PFU-8 voidaan liittää mihin tahansa ML600-laitteeseen (8 jänneväliä) ja mihin tahansa MLU-32Ex-pohjaiseen EFM-järjestelmään (Actelis laitteet ovat ML2300, ML130, ML1300).

Verkossa voidaan ketjuttaa jopa 8kpl PFU-8 -yksikköjä, jotka huolehtivat jopa 64:n asiakkaan välisestä tehonsyötöstä yhtä keskitintä kohden. 

MetaASSIST View -hallintaliittymässä tehdään etäyhteyden välityksellä sähkökatkoksien paikallistamista ja XR239-toistimen kupariparien kaikutestiä. 

Tekniset tiedot:

  • Toistin mihin tahansa IEEE802.3ah Ethernet in the First Mile 2Base-TL -standardin mukaiseen EFM-järjestelmään
  • Parantaa suorituskykyä jopa 98% keskittimen ja päätelaitteen välisestä matkasta. 
  • Pidentää datayhteyttä jopa 30 kilometriin
  • Toimittaa parhaan suorituskyvyn kupariparien bondauksella
  • Kaistanleveys jopa 13Mbit/s kupariparia kohden tai yhteensä 26 Mbit/s yhtä toistinta kohden (XR239S-malli)
  • Täysin EFM-standardin mukainen, spektriominaisuuksien tuki
  • Läpinäkyvä yhteys päästä päähän keskuslaitteesta asiakaspään laitteeseen
  • Etähallittava 
  • Tilatietoinen sekä raportoi virheistä ja linjan laadusta keskuslaitteelle
  • Lujatekoinen, säänkestävä (-40’C -75’C)