Ruckus-ratkaisun etuja

CommScope-Ruckus on yrityskäyttöön suunniteltu ’Smart Wi-Fi’- ratkaisu, joka loistaa helppokäyttöisyydellään ja erittäin kehittyneellä antennitekniikallaan. WLAN-verkon hinta/laatusuhde on erinomainen. Kustannustehokkuutta lisää täysautomaattinen Mesh ja tukiasemien pitkät kantamat. Kaikki tukiasemat toimivat sekä keskitetysti hallitussa verkossa että itsenäisesti ilman ohjainta.

BeamFlex™ antennitekniikka tuo verkkoon lisää kantamaa, suorituskykyä ja toimintavarmuutta. BeamFlexin ansiosta Ruckus-verkossa tarvitaan vähemmän tukiasemia kuin kilpailijoiden ratkaisuissa. BeamFlex -antennit kohdistavat automaattisesti signaalin päätelaitteiden suuntaan, mukautuu päätelaitteen liikkeeseen ja ympäristön muutoksiin, vaimentaa häiriösignaalit sekä ohjaa signaalin heijastusten kautta vahvasti vaimentavien materiaalien taakse.  

Ruckus-ratkaisun kustannustehokkuus syntyy laitteiden kilpailukykyisestä hintatasosta, verkon pienistä käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksista sekä järjestelmän toimintavarmuuden tuomasta hyödystä. Ruckus-verkossa saavutetaan kattava peittoalue käyttämällä vähemmän tukiasemia kuin kilpailevien valmistajien tuotteilla.  SmartMesh vähentää kaapelointikustannuksia ja mahdollistaa verkkoyhteydet alueille, joissa yritys muuten joutuisi investoimaan lisäkaapelointiin. Helppokäyttöisyyden ansiosta yritys tarvitsee vähemmän resursseja verkon hallintaan ja ylläpitoon.

SmartMesh langaton tukiasemien välinen runkoyhteys on hyödyllinen ominaisuus, mikäli tukiasemia tarvitaan tiloihin missä ei ole lähiverkkokaapelointia. Mesh säästää kustannuksia, koska kaapelointia ei tarvita jokaiselle tukiasemalle. Ruckuksen kontrolleri säätää Mesh-verkon toimintaa ja optimoi reitityksen automaattisesti. Automaattinen reititys tapahtuu signaalin laatuun ja kuormitukseen perustuen. Myös toipuminen vikatilanteista on automaattinen.

SmartSec tarjoaa korkean tietoturvan helppokäyttöisyydestä tinkimättä. Dynaaminen PSK on päätelaitekohtainen esijaettu salausavain, jota ei voi käyttää toisella päätelaitteella. Yksittäisen käyttäjän salausavaimen poistaminen tai lisääminen ei vaadi PSK-avaimen vaihtoa muille käyttäjille. Tämä Ruckuksen uniikki tietoturvaratkaisu soveltuu erityisen hyvin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Muita tietoturvaominaisuuksia ovat päätelaitteiden L2-erottelu, L2-L4 palomuurisäännöt ja keskitetty käyttäjätunnistus. 

ChannelFly on menetelmä WLAN-verkon automaattisten kanavavalintojen tekemiseen. Tukiaseman käyttämän kanavan valinta tapahtuu täysin automaattisesti ja perustuu aktiiviisiin nopeusmittauksiin. Etenkin kuormitetuissa ja häiriöisissä ympäristöissä ChannelFly tuo jopa 50% parannuksen tukiaseman kapasitettiin aiempiin kanavavalintamenetelmiin verrattuna.

Keskitetty hallinta helpottaa merkittävästi langattoman ja kiinteän verkon ylläpitoa ja laajentamista. Erillisten kytkimien ja tukiasemien sijasta hallitaan vain yhtä ohjainlaitetta. Asetukset ja ohjelmistopäivitykset tehdään kontrolleriin, joka siirtää päivitetyt tiedot kaikkiin verkkolaitteisiin. Tarpeiden muuttuessa, Ruckuksella on helppoa siirtyä vain tukiasemista koostuvasta verkosta keskitettyyn hallintaan, sillä samat tukiasemat toimivat sekä itsenäisessä että kontrolloidussa tilassa. Ruckus on erittäin turvallinen valinta kasvavalle yritykselle.

Ruckus verkon käyttöönotto on hämmästyttävän helppoa ja nopeaa. Ohjaimen Wizard-asennusohjelma opastaa kokematontakin käyttäjää eteenpäin askel askeleelta, ja verkko on käyttövalmis jopa 5 minuutissa. Vaivattomasti sovellettavat tietoturvaominaisuudet lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Meshin ja vierailijaverkon käyttöönotto tapahtuu muutamalla hyvin yksinkertaisella asetuksella.

SmartCast mahdollistaa tehokkaat QoS-ominaisuudet, kuten automaattisen liikennetyyppien luokittelun, sovellus- ja käyttäjäkohtaiset priorisoinnit, pakettikohtaisen vuoronjaon viiveen ja sen vaihtelun hallitsemisen sekä päätelaitekohtaisen kaistanrajoituksen esimerkiksi vierailijaverkkoihin.