RUCKUS Virtual SmartZone 

Ruckus Virtual SmartZone on virtuaalikontrolleri langattoman verkon keskitettyyn hallintaan ja valvontaan. Virtuaalikontrollerin NFV-pohjainen alusta (Network Function Virtualization) tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja luotettavuuden. Virtuaalikontrolleri tarjoaa joustavasti lähes rajattomasti laajennettavuutta.
 
Virtual SmartZone -alustaa voidaan käyttää alkaen yhdestä tukiasemasta ja se skaalautuu portaattomasti jopa kymmeniin tuhansiin tukiasemiin ja satoihin tuhansiin yhtäaikaisiin käyttäjiin. 
 
Virtual SmartZone voidaan asentaa asiakkaan omaan virtualisointiympäristöön virtualisointialustoille VMware, Hyper-V tai KVM.  
 
Virtual SmartZone -kontrollerissa sisäänrakennettu raportointimahdollisuus mahdollistaa esimerkiksi käyttäjä- ja liikennemäärien raportoinnin pdf- tai csv-muodossa. API-rajapinta mahdollistaa kontrollerin liittämisen ulkoisiin järjestelmiin esimerkiksi konfiguroinnin automatisoimiseksi, asiakaskohtaisen raportoinnin toteuttamiseksi tai valvontatarpeita varten. 
 

 

vSZ on virtualisoitu WLAN-verkon hallintakontrolleri

Virtualisoinnin ansiosta kontrollerin tarvitsemia järjestelmäresursseja on helppoa lisätä ilman laitevaihtoja. Virtuaalikontrolleri pienentää järjestelmän ylläpitoon ja hallintaan liittyviä kustannuksia, sillä yhdellä järjestelmällä voidaan palvella suurempaa määrää käyttäjiä ja tukiasemia. 
 
Virtuaalikontrollerin vikasietoisuus voidaan toteuttaa virtualisointialustan toimesta tai muodostamalla SmartZone-klusteri. 

 

vSZ virtuaalikontrolleri tukee Multi-tenant arkkitehtuureja 

Virtuaalialustalla voidaan samassa kontrollerissa hallinoida keskitetysti yhden asiakkaan ( Single tenant) tai usean asiakkaan (Multi tenant)  RUCKUS-tukiasemia.

Virtuaalikontrolleria tarjotaan kahdessa eri kokoonpanossa: vSZ-E sopii kaiken kokoisille yrityksille ja vSZ-H on suuryrityksille ja palvelujen tarjoajille suunnattu virtuaalikontrolleri. Asennusvaiheessa voidaan valita halutaanko kontrolleria käyttää yhden asiakkaan kontrollerina ( Essentials ) tai useamman asiakkaan keskitettynä kontrollerina ( High Scale ). 

Tekniset tiedot:

Virtual Smart Zone-Essentials (vSZ-E)

  • Tukee 1024 Ruckus tukiasemaa
  • Tukee 2000 WLAN:ia
  • Tukee 25000 päätelaitetta yhdessä instanssissa
  • 3+1 Active-Active -klusterointi, jolloin tuki 3000 AP:lle ja 60 000 Client:lle

Virtual Smart Zone-High Scale (vSZ-H)

  • Tukee 30000 Ruckus tukiasemaa 
  • Tukee 100 000 päätelaitetta yhdessä instanssissa
  • 3+1 -klusterointia, jolloin tuki 30 000 AP:lle ja 300 000 Client:lle yhdessä klusteroinnissa
  • Tukee Single Tenant ja Multi Tenant -arkkitehtuureja
  • Monitasoiset käyttäjäoikeudet
  • Laaja statistiikka