RUCKUS Dataplane IP-tunnelointiin

RUCKUS Virtual SmartZone Dataplane (vSZ-D) on virtuaalikontrollerin lisäratkaisu käyttäjäliikenteen IP-tunnelointiin. NFV-pohjainen ohjelmistosovellus ( Network Function Virtualization ) on käytettävissä Virtual SmartZone -verkoissa. Dataplane tarjoaa WLAN-verkon liikenteen joustavan laadunhallinnan ja suorituskykyisen alustan IP-tunneloinnille. Dataplane sovellusta voidaan käyttää joko hajautetun tai keskitetyn verkkotopologian konfigurointiin.

Kun vaatimuksena on esimerkiksi langattoman vierailijaverkon internet-liikenteen suojaaminen tunnelointimenetelmällä. PCI-standardin yhteensopivuus tai VoIP-liikenteen laadun optimointi, Virtual SmartZone Dataplane on tähän valmis ja kustannustehokas ratkaisu. 

NFV-virtualisoinnilla yritys tai palveluntarjoaja voi alentaa verkon kokonais- ja käyttökustannuksia. Dataplane on pitkälle skaalautuva ratkaisu.  

 

Turvallinen WLAN tunnelointi

  • Mahdollistaa käyttäjäliikenteen kuljettamisen tukiasemista internetiin suojattua tietä pitkin kun käytössä on SmartZone-virtuaalikontrolleri. 

Joustava ja skaalautuva arkkitehtuuri

  • Tukee sekä keskitettyä että hajautettua verkkotopologiaa 
  • Tukee jopa 10 000 tukiasemaa ja 100 000 käyttäjää yhdessä instanssissa

Helppo asentaa ja käyttää 

  • Toimii saumattomasti SmartZone-virtuaalikontrollerin kanssa 

Verkkokohtainen QoS ja palvelujen hallinta

  •  Tietoliikenteen laadunvalvontaan voidaan asettaa säännöt ja oikeudet verkkotasolla, sen sijaan että asetuksia tehtäisiin tukiasemakohtaisesti tai WLAN-kohtaisesti. Tämä yksinkertaistaa ja tehostaa palvelunlaadun soveltamista verkon ylläpitäjälle.