AVSystem Cloud ACS 

AVSYSTEM Cloud ACS tarjoaa laajan ja monipuolisen verkon päätelaitteiden etähallinnan perustuen TR-069 -protokollaan. ACS (Automatic Configuration Server) on palvelimen ja ohjelmiston tehokas yhdistelmä, jolla voi hallinnoida verkkoon kytkettyjä päätelaitteita keskitetysti. Cloud ACS auttaa palveluntarjoajaa hahmottamaan ja muokkaamaan verkkoasetuksia helposti laitevalmistajasta riippumatta. Cloud ACS toimii alustana kaiken tyyppisille päätelaitteille, joissa on tuki TR-069 -protokollalle: valokuituverkon FTTx-päätelaitteet (P-to-P, xPON ONT), kupariverkon modeemit/reitittimet (ADSL, VDSL, G.FAST), koaksiaaliverkon DOCSIS-laitteet, langattomat päätelaitteet kuten WLAN-verkon tukiasemat ja 4G/5G-verkon modeemit/reitittimet, VoIP-puhelimet, TV Set-top Box:it (STB) sekä moni muu asiakaspään laite.

Täysi tuki TR-069 & TR-369 etähallinnalle

TR-069 -protokolla (myös CWMP tai CPE WAN Management Protocol) perustuu XML/SOAP -arkkitehtuuriin ja on alun perin Brodband Forumin kehittämä päätelaitteiden etähallintaprotokolla. Cloud ACS tukee täysmääräisesti TR-069 -protokollaa ja sen useita laajennuksia, kuten TR-089, TR-181 ja TR-369 (USP). TR-069 hyödyntää SSL/TLS -sertifikaatteja, mikä varmistaa ACS palvelimen ja päätelaitteen välisen tietoturvallisen kommunikoinnin.

Laaja WLAN-verkon hallinta

Cloud ACS tarjoaa erityisen laajan tuen langattomien lähiverkkojen hallintaan ja optimointiin. Palveluntarjoajalle alusta sisältää paljon hyödyllisiä ominaisuuksia mahdollistamaan ”WLAN palveluna” asiakaskonseptin. Verkon toiminnan optimointi ja seuranta, tietoturvan automaattinen tarkistus, päätelaitteiden etähallinta sekä käyttäjähallinta löytyvät kaikki sisäänrakennettuina järjestelmään.

Cloud ACS on myös oiva työkalu palveluntarjoajalle Mesh-laitteiden hallinnointiin.  Mesh on tärkeä ominaisuus esimerkiksi kotien WLAN-verkoissa, missä täyspeitto on edellytys älytekniikan hyvälle toimivuudelle. Kasvavan mesh-laitteiden määrän myötä palveluntarjoajat tarvitsevat hallintaohjelmiston, joka hallitsee tämän tekniikan ja tukee myös sen kehittämistä.

Kaavio 1. Ulkopuolisten WLAN-laitteiden vaikutus optimaalisen kanavavalinnan tekemiseksi.
Kaavio 2. Häirisevät tukiasemat ja niiden vaikutus.

Kätevästi pilvipalveluna

Pilvipohjainen Cloud ACS on kustannustehokas ja helppokäyttöinen. Tarve paikallispalvelimesta poistuu, kuten myös paikallisohjelmiston asennuksesta sekä niiden ylläpidoista. Asiakas saa käyttöönsä oman URL-osoitteen, joka osoittaa asiakkaalle allokoituun ACS Cloud -palvelimeen. Vaihtoehtoisesti, jos hallittavien laitteiden määrä on pieni, asiakas voi liittyä aliorganisaationa Daimlerin hallinnoimaan ACS pilvipalveluun.  Laitteiden saattaminen Cloud ACS -palvelun piiriin tapahtuu DHCP-protokollan avulla (Optio 60). Vaihtoehtoisesti asiakas voi tilata päätelaitteen valmistajalta tekemään määrityksen kiinteäksi osaksi päätelaitteen ohjelmistoa.  

Cloud ACS:n hallintaliittymä on selainpohjainen ja asiakas saa käyttöön kaksi hallintanäkymää. Molemmat näkymät voidaan räätälöidä ja määrittää vastaamaan juuri sen asiakkaan tarpeita. 

Tekninen hallintanäkymä

Cloud ACS:n ylläpitäjän teknisessä näkymässä voi määrittää ja hallinnoida kaikkia päätelaitteita, tehdä esikonfigurointia, rutiineja, monitorointiin liittyviä määrityksiä, ohjelmistopäivityksiä, varmuuskopiointia sekä muita päätelaitteen toimivuuteen ja hallintaan liittyviä toimenpiteitä.

Asiakaspalvelun näkymä

Cloud ACS:n toinen hallintanäkymä on ns. asiakaspalvelun näkymä, mistä loppuasiakkaita palvelevat tukihenkilöt näkevät helposti tarvittavat tiedot, kuten loppuasiakkaan kytketyt laitteet, on-line historia, LAN- ja WAN -määritykset sekä WLAN-määritykset. Asiakaspalvelun näkymässä voi suorittaa nopeustestejä, laitediagnostiikkaa sekä tarvittaessa palauttaa asiakkaan määritykset, kun viallinen laite on korvattu uudella laitteella.

 

Hinnoittelu

Cloud ACS:n hinnoittelu perustuu kytkentämaksuun (kertamaksu) sekä kuukausimaksuun. Kuukausiveloitus määräytyy päätelaitteiden määrän sekä käyttöön otettujen lisäpalveluiden mukaan. Palvelu hankitaan kestotilauksena.     

Cloud ACS -palvelun kohokohdat :

Laitteiden hallinta & esikonfigurointi

 • Yksittäinen laite tai massana

Laitteiden ohjelmistojen ylläpito

 • Laitemäärityksien varmuuskopiointi sekä palautus
 • Laitteen ohjelmistoversioiden elinkaaripäivitykset ja hallinta (yksitellen tai massana)
 • Toimintojen ajastaminen

Laitteiden monitorointi & raportointi

 • Käytettävyys
 • Network MAP (mitä laitteita on kytketty päätelaitteeseen)
 • Hälytyksien ja vikatilanteiden automaattinen raportointi
 • Asiakkaalle näkyvien palveluiden laadun varmistaminen (nopeus, virheettömyys, ”jitter”, viiveet, ym.)

Laitteiden ryhmittely

 • Alueiden mukaan
 • Laiteversion tai mallin mukaan
 • Ohjelmistoversion mukaan

WaaS (Wi-Fi as a Service)

 • Asiakkaan WLAN-verkon hallinnointi, palvelukonsepti

Wi-Fi Mesh Topology

 • Mesh-verkon topologian karttanäkymä sekä kytketyt laitteet
 • Kytkettyjen laitteiden signaalivoimakkuudet & laatuparametrit

Wi-Fi Scan & Smart Wi-Fi

 • Automaattinen WLAN-verkon toiminnan ja suorituskyvyn seuranta
 • Verkon optimointi, paras kanavavalinta perustuen häiriömittauksiin
 • WLAN-verkon tietoturvan varmistaminen (määrityksien automaattinen tarkistus)

API-rajapintoja muihin sovelluksiin/järjestelmiin