SAF mikroaaltolinkit

Luvanvaraiset mikroaaltolinkit toimivat 6 – 38 GHz:n taajuusalueilla. Niiden käyttöön tarvitaan viranomaisilta taajuuslupa.

Luvanvaraisia linkkejä käytetään samoihin käyttötarpeisiin kuin vapaan taajuuden linkkejäkin, mutta luvanvaraisilla taajuksilla on saavutettavissa enemmän kapasiteettia pidemmillä kantamilla. Kantama voi olla useita kymmeniä kilometrejä.

Luvanvaraisia linkkejä käyttävät ensisijaisesti mobiili- ja laajakaistaoperaattorit tukiasemien syöttöliikenteeseen sekä kiinteiden verkkojen varayhteyksiin. Mikroaaltolinkit ovat hyödyllisiä myös julkisen sektorin ja yritysten point-to-point-yhteystarpeisiin.

Pitkälle kehitetty tuotesuunnittelu ja laadukkaat komponentit takaavat SAF mikroaaltolinkkien suuren kapasiteetin ja pienen tehokulutuksen.