Omat työkalut
Olet täällä: Etusivu Tuotteet Langattomat tuotteet WLAN-verkot CommScope-RUCKUS Tuotteet Case Study Pohjois-Karjalan kuntien WLAN-hanke
Sivun toiminnot

Pohjois-Karjalan kuntien WLAN-hanke

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukana koulut, kirjastot, virastot, terveydenhuolto ja matkailu
 

Pohjois-Karjala luo yhtenäisen infrastruktuurin julkisten palvelujen langattomille lähiverkoille. Alustana toimii keskitetysti hallittava Ruckus WLAN-järjestelmä. 

 

Pohjois-Karjalan kunnissa on käynnissä merkittävä hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa korkeatasoiset langattomat lähiverkkoyhteydet mahdollisimman monelle julkisten palvelujen tuottajalle ja käyttäjälle. Hanke lähti liikkeelle peruskoulujen langattomien verkkojen tarpeista. WLAN-verkkojen uusiminen on sittemmin laajentunut kuntien lukuisiin eri kiinteistöihin ja toimintoihin Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakekus Oy:n toimesta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on toteuttanut langattomia verkkoja omiin kiinteistöihinsä. 

 

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy (PTTK) on maakuntansa kuntien tietohallinto- ja tietoteknisten palvelujen kehittäjä ja toteuttaja. Yhtiön omistaa Pohjois-Karjalan kaikki 14 kuntaa ja koulutuskuntayhtymä, maakuntaliitto sekä sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskuksen tehtävänä on toteuttaa kunnille tietoliikenneyhteyksiä ja niihin kuuluu myös langattomat lähiverkot.

Jo muutama vuosi sitten muodostui tietämys siitä, että koulut tulevat tarvitsemaan kunnon langattomat verkot, jos ne haluavat pysyä mukana opintomaailman digitaalisessa kehityksessä. Harvassa koulussa oli kattava tai toimiva verkko, käytössä oli aika laaja kirjo eri valmistajien tuotteita. Verkon käyttöön liittyvät ongelmat olivat yleisiä. 

Alueen kuntien omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) vastaa toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta Pohjois-Karjalassa ja on toteuttanut langattomat verkot omiin oppilaitoksiinsa. 

Pohjois-Karjalan kuntastrategian mukaisesti tietojärjestelmien ja tietolikkennepalvelujen hankkeissa yhdenmukaistetaan IT-infra. PTTK ja PKKY päätyivät siihen, että myös langaton infrastruktuuri kannattaa rakentaa yhteiselle pohjalle ja samaan WLAN-järjestelmään nojautuen. Tavoitteena oli saada yhtenäinen järjestelmä, mutta ennen kaikkea tarvittiin luotettava ja tehokas verkkoratkaisu. WLAN järjestelmistä oli kyllä kokemusta, mutta ei sellaisesta joka varmasti täyttäisi nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeet. Myös päätelaitteiden pääsyongelmat olivat rasite ja tarve saada kouluissa opettajat, opiskelijat ja sidosryhmät jouhevammin verkkoon oli ehdoton vaatimus. 

 

Langattomana alustana Ruckus 

Ratkaisuksi valittiin Ruckus Wireless langaton lähiverkkojärjestelmä. Sillä on korvattu vanhoja verkkoja ja rakennettu enemmistö uusista langattomista verkoista. 

- Verkkojen hyvä toimivuus, käytön helppous sekä keskitetty hallinnointi ovat suurimmat hyödyt. Järjestelmällä on helppoa saada eri käyttäjäryhmille eri verkkonimillä toimivia rinnakkaisverkkoja, joissa käytetään käyttäjätunnistusta. Tietoturvallisen autentikoinnin käyttäminen ja sen toteutus on vaivatonta, sanoo tietoliikennepalvelujen palveluvastaava Timo Utriainen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:stä. 

 

Lukiot ja peruskoulut

- Ensimmäiset koulut, jotka saivat uuden langattoman lähiverkon, olivat Joensuun lukiot. Sen jälkeen kaupungin kaikki yläkoulut ja alakoulut on varustettu uudella järjestelmällä. Isoihin päiväkoteihin on myös tulossa langattomat lähiverkkoyhteydet, kertoo ICT-asiantuntija Petri Kemppainen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:stä. 

WLAN-hanke on edistynyt koulusektorilla myös muualla maakunnassa. Nyt Pohjois-Karjalan kaikissa lukioissa ja noin 80%:ssa peruskouluista toimitaan uuden järjestelmän puitteissa. WLAN-verkon toteutus kouluissa on usein seurannut samaa aikataulua kuin uusien päätelaitteiden hankinta. Muutama projekti on myös tehty koulurakennuksen remontin yhteydessä. 

 

Ammatillisten koulujen verkot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tehtävänä on ollut uusia langattomat lähiverkot omissa koulutusyksiköissään. Nämä ammattillista opetusta tarjoavat oppilaitokset ovat Pohjois-Karjalan ammattiopistot Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Niittylahdessa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla sekä Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Opiskelijoita Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kouluissa on noin 7500 ja henkilökuntaa on noin 1000. 

-Kaikissa yksiköissä on nyt hyvin toimivat langattomat verkot. Meidän koulujen verkoissa on 600-700 päätelaitetta päivittäin. Valtaosa näistä on koulujen hankkimia tietokoneita ja tabletteja. Meillä on noin 3500 tietokonetta, joista noin 1000 on kannettavia tietokoneita ja tabletteja. Arviolta noin viideosa verkoissa olevista laitteista on käyttäjien omia päätelaitteita, arvioi järjestelmäasiantuntija Seppo Turpeinen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä. 

 

Miten se BYOD?

Miten koulutuskuntayhtymä on soveltanut paljon puhuttua BYOD-strategiaa, joka tarkoittaa että jokainen voi tuoda oman laitteensa ja käyttää sillä koulun tarjoamia palveluita koulun avoimessa tietoverkossa?

Seppo Turpeinen kertoo, että koulujen käyttämä langaton järjestelmä tarjoaa hyviä mahdollisuuksia kuluttajistumiseen ja joustavaan käyttäjähallntaan. Käytäntö on luotu useampien rinnakkaisverkkojen, erillisten käyttäjäprofiilien ja turvallisuutta lisäävän autentikoinnin avulla. 

- Meillä on neljä eri rinnakkaisverkkoa samassa järjestelmässä. Kaikkiin käytetään käyttäjätunnistusta, eli jokaisella käyttäjällä on oma henkilökohtainen tunnus. Opettajille ja muulle henkilökunnalle on oma tuotantoverkko, missä he voivat käyttää koulun kaikkia sisäisiä verkkoresursseja koulun päätelaitteilla. Toisen virtuaaliverkon kautta opiskelijoilla on pääsy tähän verkkoon koulun päätelaitteilla, mutta he pääsevät tietenkin vain opiskelijoille tarkoitettuihin sisältöihin ja sovelluksiin. Tämä on suurin käyttäjäryhmä. Henkilökunnalla ja opiskelijoilla on omat rinnakkaisverkkonsa, jotka on tarkoitettu heidän omille päätelaitteille ja selainsovelluksille. Sen lisäksi meillä on vielä avoin vierailijaverkko, mihin saadaan helposti esimerkiksi päivän kestävät käyttäjätunnukset, kuvailee Turpeinen. 

 

Helppo ylläpitää

-Verkot ovat toimineet todella hyvin. Paras osoitus siitä on, että nykyään on kovin hiljaista eikä valituksia enää juuri tule. Meille verkkojen ylläpitäjänä on helpotus, että meidän ei tarvitse enää tapella erilaisten verkko- tai käyttäjäongelmien kanssa. WLAN-järjestelmässä on hyvät monitorointimahdollisuudet ja pystymme havaitsemaan myös proaktiivisesti mahdollisia ongelmatilanteita. Järjestelmässä on älykkäämpi antennitekniikka ja tukiasemat kantavat pidemmälle, joten pärjäämme vähemmällä määrällä tukiasemia kuin edellisissä verkoissa. Meidän osalta verkot on nyt hyvin pitkälti saatu kuntoon. Jatkamme lähinnä täydentämällä tukiasemia siellä täällä. Esimerkiksi auditorioihin, missä käyttäjämäärät ovat erityisen suuria, tarvitsemme suorituskykyisempiä ja uutta ac-standardia noudattavia tukiasemia, sanoo Turpeinen. 

 

Terveydenhuolto ja kirjastot

Koulujen ohella Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy on jatkanut langattoman infran rakentamista Joensuun kaupungille sekä muille kuntatoimijoille Joensuussa ja eri puolella maakuntaa. Uusien järjestelmien käyttö on laajentunut lukuisiin eri kiinteistöihin ja käyttäjämäärät ovat kasvaneet. 

Tarve laadukkaasta WLAN:sta ymmärretään parhaiten paitsi kouluissa myös terveydenhuollon puolella. Joensuun kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastot on rakennettu uudella tekniikalla ja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa on toinen uuden järjestelmän toteutus sairaalaympäristöön. Lisäksi kuntien ja kaupunkien virastoissa on uusittu verkko ja useassa kirjastossa on vierailijaverkko, jolla tarjotaan nettiyhteys kirjastokävijöille.

 

Ilmainen netti matkailijoille ja tapahtumiin

Joensuun Free WiFi on Joensuun kaupungin tarjoama ilmainen WLAN-verkko matkailijoiden sekä kaupungin asukkaiden käyttöön. Joensuun keskustan tärkeimmissä turistikohteissa ja kaupunkilaisten suosimissa paikoissa toimii avoin vierailijaverkko: kauppatori, Taitokortteli, Carelicum, Taidemuseo Onni, pääkirjasto, Joensuu Areena sekä virkistysuimala Vesikko. 

Ajoittain tulee myös tarpeita väliaikaisille tapahtumaverkoille, joista hyvä esimerkki on Kontiolahden Ampumahiihdon MM 2015 -kilpailut. Joensuun torille sijoitetun infopisteen ja lipunmyynnin verkkototeutukseen Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy hyödynsi lisenssivapaata 5GHz:n radiolinkkiä. Radiolinkin käyttöönotto oli nopeaa ja joustavaa, koska ulkoratkaisu tulee samalta valmistajalta kuin sisäkäyttöön tarkoitetut tuotteet. 

 

Tyytyväisä valittuun järjestelmään

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:llä on tarkoitus jatkaa langattomien verkkojen laajentamista asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaan. 

- Olemme huomanneet, että suunnittelulla on myös suuri vaikutus verkon lopputuloksen kannalta. Tulemme ehkä jatkossa kaipaamaan enemmän opastusta tukiasemien valintaan. Käyttäjämäärät kasvavat koko ajan ja käyttäjien keskuudessa on hyvin erilaisia tarpeita. Tämä pitää huomioida entistä enemmän jatkossa tukiasemien valinnassa, arvioi Utriainen. 

- WLAN-verkot ja radiolinkit toteutetaan Ruckus järjestelmällä koska ratkaisun toimintavarmuus ja luotettavuus on hyvällä tasolla. Järjestelmä on todettu toimivaksi ja päätelaitteet pääsevät verkkoon. Ratkaisun on todettu kestävän hyvin myös ympäristöt, missä on paljon yhtäaikaisia käyttäjiä. Vaikka käyttäjämäärät ovat kasvaneet meillä tosi paljon, ovat aikaisemmissa toteutuksissa ilmenneet liittymisongelmat pysyneet poissa. Etuna on myös järjestelmän hyvä hallittavuus. Suosittelen kyllä Ruckusta kuntahankkeisiin, vakuuttaa Utriainen. 

 

Kehitysaskeleena virtuaalikontrolleri

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:ssä harkitaan myös rakenteellisia muutoksia, joilla voisi saavuttaa Ruckus ratkaisulla entistäkin enemmän hallinnollisia etuja sekä kustannusetuja. 

Käytössä on nyt niin kutsuttu hajautettu malli, jossa tukiasemia ohjaavat kontrollerilaitteet ovat sijoitettuina asiakkaiden tiloihin. Jokaiselle kunnalla on oma kontrolleri ja isoimmilla asiakkailla, kuten Joensuun kaupungilla ja sairaanhoitopiirillä, on oma ohjain omissa konesaleissaan. 

Ruckus tarjoaa nykyään vaihtoehdon laitepohjaiselle kontrollerille eli virtuaalikontrollerin. Virtuaalikontrollerin puitteissa toimiminen antaa asiakkaalle monia hyötyjä. Pilvipalveluna toimivassa virtuaalikontrollerissa on samat hyvät ominaisuudet kuin ohjainlaitteessakin, mutta virtuaalikontrollerin resurssjea on mahdollista lisätä ilman laitevaihtoja. Virtualisoinnilla saavutetaan lähes rajaton skaalautuvuus. Lisenssejä voidaan hankkia siihen ajankohtaan juuri tarvittava määrä ilman ennalta asetettuja lisenssiportaita ja lisenssejä on helppo lisätä tukiasemien määrän kasvaessa. Virtualisoitu kontrolleri pienentää myös järjestelmän ylläpitoon ja hallintaan liittyviä kustannuksia, sillä yhdellä järjestelmällä voidaan palvella suurempaa määrää asiakkaita ja tukiasemia. 

 

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän WLAN-hankkeessa Atean Joensuun toimipiste toimii yhteistyökumppanina ja laitetoimittajana. 

 

Vaatimukset

 • Yhtenäinen ratkaisu kuntien WLAN tarpeisiin
 • Joustava ratkaisu erilaisiin käyttökohteisiin
 • Luotettavuus ja tehokkuus
 • Keskitetty hallinta ja helppo ylläpito
 • Rinnakkaisverkkojen ja vierailijaverkkojen laaja käyttäminen
 • Monenlaisilla päätelaitteilla vaivattomasti verkkoon 

 

Ratkaisu

 • Ruckus keskitetysti hallittava WLAN-järjestelmä
 • ZoneDirector 3000 & 1100
 • ZoneFlex 7055, 7341, 7352, 7372
 • ZoneFlex R300, R600, R700
 • ZoneFlex 7731 ulkolinkki 

 

Edut

 • Yhteyksien korkea luotettavuus ja suorituskyky
 • Kehittyneen antennitekniikan ansiosta vähemmän tukiasemia
 • Hyvät hallintaominaisuudet
 • Helposti rinnakkaisverkkoja
 • Vahva BYOD tuki
 • Hyvä laajennettavuus
 • Virtuaalikontrollerin mahdollisuus

 

 

PTTK

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy on maakunnan kuntatoimijoiden yhteisten ja yhteiskäyttöisten tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen ja palvelujen toteuttaja, ylläpitäjä ja kehittäjä. PTTK Oy:n tehtävänä on turvata asiakkaiden tarvitsemien ICT-palvelujen saatavuus, laatutaso ja kustannustehokkuus, toimia asiakkaiden toimintaprosessien kehittäjänä ja uusijana sekä toimia asiakkaiden edunvalvojana tieto- ja viestintäalan markkinoilla. Yhtiössä on noin 100 työntekijää. www.pttk.fi

 

PKKY

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Omistajakunnat ovat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkyylä, Tohmajärvi ja Valtimo. Jäsenkuntien väkiluku on n. 168 600. PKKY:n tehtävänä on kehittää ammatillista osaamista työelämä- ja yksilölähtöisesti Pohjois-Karjalan hyväksi. Koulutusta ja muuta palvelutoimintaa toteuttavat Pohjois-Karjalan ammattiopistot Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Niittylahdessa, Nurmeksessa, Outokummussa ja Valtimolla sekä Pohjois-Karjalan aikuisopisto asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ympäri Suomea. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on palkittu Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla v.2004, 2008 ja 2012 ja vuonna 2010 Suomen laatupalkintokilpailun Recognized for Excellence -tunnustuksella. Opiskelijoita koulutusyksiköissä on n. 7500. Henkilökuntaa on n. 1025, josta opetushenkilöstöä on n. 600. www.pkky.fi

 

 Atea_peruslogo.jpg

Atea Finland Oy

Atea on it-infrastruktuurin kokonaistoimittaja, joka auttaa asiakkaitaan luomaan tuottavamman ja mielekkäämmän työympäristön. Olemme toimineet Suomessa 30 vuotta, ja meillä on 350 ammattilaista luomassa joustavia ja tuottavia it-infrastruktuuriratkaisuja. Palvelemme asiakkaitamme maanlaajuisesti 12 toimipisteestämme käsin, ja lisäksi meillä on oma logistiikka- ja integrointikeskus Espoossa. Sähköinen hankintakanavamme Atea eSHOP helpottaa asiakkaidemme päivittäisten it-hankintojen tekemistä. Asiakaskuntamme muodostuu niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin organisaatioista. www.atea.fi

Atean toimipaikat.png