Daimler auttaa asiakasta tarpeiden selvityksessä, ratkaisun valinnassa ja sen tarkoituksenmukaisessa soveltamisessa sekä kehittämisessä. 

Verkon suunnittelussa ja toteutuksessa panostamme erityisesti verkon hyvään käytettävyyteen, suorituskykyyn ja yhteyksien toimivuuteen.

Asiakas voi tilata eri kartoituspalveluita saadakseen hinta-arvion ratkaisulle. Kartoituksissa tehdään verkon esisuunnittelua. Asiantuntijamme analysoivat asiakkaan verkolle esittämiä tarpeita ja esittävät tuoteratkaisun, joka vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan vaatimuksia. WLAN-verkon kartoituksissa tehdään alustava laitemäärittely sekä arvio tarvittavien tukiasemien määrästä ja niiden sijainnista.

Kartoituksen tilaaminen ei velvoita jatko-ostoihin. Asiakkaan hankkiessa Daimlerilta verkon, tehdään asennukseen ja käyttöönottoon tarvittavaa loppusuunnittelua.

Kun on ajankohtaista laajentaa, päivittää tai muuten kehittää verkkoa, Daimler tarjoaa muutostöiden suunnittelua ja toteutusta. 

  • Tarvekartoitus
  • WLAN-verkon simulointi
  • Kohdekartoitus
  • Sisäverkkojen peittoalue- ja häiriömittaukset
  • Ulkoverkkojen radiosignaali- ja näköetäisyysmittaukset
  • Kanavasuunnittelu
  • Konfigurointipalvelu
  • Langattoman verkon tietoturvan ja autentikoinnin konsultointi
  • Asennus ja käyttöönottopalvelut